Hem » Brandvarnare
Brandvarnare2017-03-01T08:42:48+01:00

Brandvarnare

Varje hem bör ha minst en brandvarnare. Det är bostadsrättsinnehavarens uppgift att se till att den har fungerande batteri.

Om du pga ålder eller handikapp inte själv kan byta batteriet så kontakta fastighetsskötaren så får du hjälp.

Med brandvarnare i huset har du och din familj en chans att vakna i tid om brand skulle uppstå. En brandvarnare känner kontinuerligt av om något har börjat brunnit och avger då en varningssignal. De två vanligaste typerna av brandvarnare är så kallade optiska brandvarnare och joniserande brandvarnare. Båda typerna är konstruerade för användning i hemmet, men använder sig av olika tekniker för att upptäcka en brand. En optisk brandvarnare använder sig av en fotoelektrisk sensor för att upptäcka synlig rök från bland annat glödbränder. Den joniserande brandvarnaren innehåller en radioaktiv källa som upptäcker rök från öppen eld.
Testa brandvarnare

Det är viktigt att man tänker på att en brandvarnare är i behov av regelbundet underhåll. De flesta brandvarnare ger regelbundet ifrån sig ett kortare pip när det börjar bli dags att byta batteri, men man bör ändå göra regelbundna test att batteriet inte tagit slut. Detta testar man lättast genom att använda testknappen som finns på alla brandvarnare. Genom att hålla knappen intryckt ger brandvarnaren ifrån sig samma signal som vid riktigt brandlarm. Om ingenting händer när testknappen hålls intryckt är det dags att byta batterier i brandvarnaren. Det går även att testa en brandvarnares funktionalitet genom att släcka ett stearinljus precis under den och se om den reagerar på röken. I de flesta brandvarnare används ett vanligt 9V-batteri som lätt hittas genom att lossa på brandvarnarens lock.
Begränsad livslängd

Kom dock ihåg att en brandvarnare har en begränsad livslängd på mellan åtta och tio år. Det är därför viktigt att byta ut brandvarnaren när den börjar bli gammal för att vara säker på att den fungerar om en brand skulle uppstå.
Placering av brandvarnare

Minst en brandvarnare bör finnas placerad på varje våning i ett hus. Det rekommenderas dock att brandvarnarens övervakningsområde inte överstiger 60 kvadratmeter. Det finns även brandvarnare som går att koppla ihop så att alla tjuter då en av brandvarnare upptäckt rök.

När man placerar ut en brandvarnare ska man tänka på att placera brandvarnaren i den väg man använder för att ta sig ut ur huset eller lägenheten. Det kan alltså vara en bra idé att placera brandvarnaren någonstans mellan sovrummet och ytterdörren. Brandvarnaren placeras i taket minst 50 centimeter från närmaste vägg. Då varm luft stiger bör brandvarnaren placeras på den högsta punkten i taket. Se dock till att inte placera brandvarnaren nära ventilationsöppningar då detta kan försämra chanserna att upptäcka rök.
Att tänka på vid köp av brandvarnare

En sak som kan vara bra att tänka på då du köper brandvarnare är att köpa en godkänd brandvarnare. På en godkänd brandvarnare står det att den uppfyller standarden SIS EN 14604. Vid köp av brandvarnare kan det även vara en bra idé att samtidigt köpa en brandsläckare så att du har möjligheten att själv släcka branden i ett tidigt skede om olyckan är framme. För mindre bränder går det även att använda en brandfilt för att släcka branden.

Ta gärna kontakt med Ditt försäkringsbolag som ofta har färdiga paket med släckare, brandfilt och brandvarnare som är anpassat till Din lägenhet och oftast till bra pris.